pphv hemel aarde atelier nieuws contact
Nederlands
English
  
   
 
hemel Vanaf mijn kinderjaren ben ik gefascineerd door de voortdurende
verandering van het weer, en de verschijnselen aan de hemel boven mij. Ik heb een
verzameling kleurenfoto’s van hemelverschijnselen en wolken aangelegd, en mijn
waarnemingen vastgelegd in de vorm van tekeningen en dagboeknotities.
 
aarde Ik zie in de aarde beneden mij de bewaarplaats van menselijke
sporen en voorwerpen. Sporen leg ik vast in foto’s en tekeningen. Voorwerpen neem
ik soms mee. Het zijn dingen die zijn verloren of kwijtgeraakt, in ieder geval losgeraakt
zijn van hun oorspronkelijke eigenaar en functie.
 
atelier Als beeldend kunstenaar ben ik vooral als tekenaar en graficus
werkzaam. Ik teken, ets en schilder stadsgezichten, waarbij ik bijzondere belangstel-
ling heb voor dissonanten in het stadsbeeld en stedelijke omgevingen waar verande-
ringsprocessen gaande zijn, zoals bouwplaatsen en opgravingslocaties. Ook leg ik
verzamelingen aan van gevonden dingen.
 
nieuws Op de nieuwspagina meld ik bijzondere vondsten of ongewone
waarnemingen. Ook worden hier aanstaande lezingen of workshops aangekondigd.

Peter Paul Hattinga Verschure